Nové prognózy pre zimu 2022/2023: Koľko snehu napadne?

03.10.2022 o 19:00 - Veronika Salayová

Svetové meteorologické spoločnosti prišli s aktualizovanými prognózami ohľadom zimy 2022/2023 a výšky snehu v jednotlivých zimných mesiacoch. Koľko snehu podľa nich napadne na Slovensku? 

Nové prognózy pre zimu 2022/2023: Koľko snehu napadne?
Prognóza na zimu 2022/2023. Zdroj: UKMO

Zima sa blíži a mnohí sú už zvedaví, aká bude zima tento rok. Svetové meteorologické spoločnosti aktualizovali svoje prognózy ohľadom tohtoročnej zimy v Európe. Koľko bude snehu? Bude ho veľa alebo málo?

Pod vplyvom La Nina

Momentálne sa nachádzame vo fáze La Nina a do tejto fázy vstupujeme po tretí rok po sebe, čo je zriedkavý jav. Studená fáza La Nina do veľkej miery ovplyvní tohtoročnú zimu aj v Európe. Ďalším faktorom, ktorý pri prognóze zimy brali prognostici do úvahy, je januárový výbuch podmorskej sopky v Tichom oceáne.

Na základe podrobných analýz vypracovali jednotlivé meteorologické spoločnosti svoje prognózy pre zimné mesiace december, január a február. Ide o dlhodobé prognózy, ktoré nie sú 100 %-né, sú skôr len orientačné. 

Zima podľa ECMWF

ECMWF je najčastejšie používaným a veľmi uznávaným systémom sezónnych predpovedí. Podľa tejto predpovede bude na Slovensku menej snehu, než je dlhodobý priemer. Po všetky tri mesiace bude deficit snehu, pričom najmenší deficit bude v decembri a najväčší vo februári.

Neznamená to, že snehu na Slovensku nebude vôbec, ale znamená to, že ho bude menej než po minulé roky. Vo februári je šanca na väčšie množstvo snehu na Záhorí vrátane nášho hlavného mesta. V našich horách bude snehu výrazne podpriemerne. 

Prognóza podľa UKMO

Britský model United Kingdom Met Office (UKMO) používa iné parametre ako ECMWF, no napriek tomu sa ich prognózy viac-menej zhodujú. Oba modely v priemere naznačujú, že snehu bude počas všetkých troch zimných mesiacov menej, než je normál.

Menšie anomálie sú počas mesiacov december a január, pričom február je podľa UKMO výrazne podpriemerný, čo sa sneženia týka, rovnako ako model ECMWF. 

Na základe týchto dvoch modelov je pravdepodobné, že zima 2022/2023 bude na Slovensku teplotne miernejšia s menej zrážkami v porovnaní s dlhodobým normálom, čiže aj snehu bude menej.