Vlnová oblačnosť v Košiciach

- Ľ.F.
Novinka

V silnom výškovom prúdení sa dnes v oblasti Košíc a okolia tvorila vlnová oblačnosť. Tá vzniká v turbulencii, ktorá je spôsobená častokrát horskou prekážkou. Táto vlnová oblačnosť sa môže tvoriť aj do vzdialenosti niekoľko stoviek kilometrov od spomínaného pohoria.