Vlnová oblačnosť v Košiciach

Novinka

V silnom výškovom prúdení sa dnes v oblasti Košíc a okolia tvorila vlnová oblačnosť. Tá vzniká v turbulencii, ktorá je spôsobená častokrát horskou prekážkou. Táto vlnová oblačnosť sa môže tvoriť aj do vzdialenosti niekoľko stoviek kilometrov od spomínaného pohoria. 

img
Karol Ox - Košice (Košice)
img
Karol Ox - Košice (Košice)