Dnes začala meteorologická jeseň. Čím sa líši od astronomickej ?

01.09.2017 o 13:57 - Ľubomír Franko

Počnúc prvým septembrom začala meteorologická jeseň. Prečo máme ročné obdobia meteorologické aj astronomické ?

Dnes začala meteorologická jeseň. Čím sa líši od astronomickej ?

Piatok, 1. septembra sa začala meteorologická jeseň. Mnohí ľudia však nerozumejú, prečo máme meteorologické, no aj astronomické ročné obdobia. Pokúsime sa vám to priblížiť v nasledujúcich riadkoch.

Čo je to meteorologické ročné obdobie a prečo sa tento termín používa ?

Meteorologické ročné obdobia neboli definované, aby nejakým spôsobom mýlili ľudí, no poukazujú na dominantný charakter počasia počas určitého časového sledu v roku. Už v škôlkach sme sa učili, že poznáme 4 ročné obdobia a to jar, leto, jeseň a zimu. Učili sme sa takisto, že každé obdobie trvá 3 mesiace. Zimné mesiace sú december, január, február, jarné mesiace sú marec, apríl a máj, letné mesiace sú jún, júl a august a jesenné mesiace sú september, október a november. Práve takto sú definované ročné obdobia meteorologické. Prečo je tomu tak ?

Priemerná maximálna teplota nedosahuje svoj vrchol počas letného slnovratu, kedy slnečné lúče dopadávajú kolmo na obratník raka, no približne v polovici júla. Takisto priemerná minimálna teplota nedosahuje svoje minimum počas zimného slnovratu, no približne v polovici januára.

Dôvod je jednoduchý. Zem sa pri zmene ročných období vzhľadom na svoju neutrálnu polohu počas rovnodenností akoby nakláňa. Zatiaľ čo v lete (na Slovensku) je severná pologuľa bližšie k Slnku, južná pologuľa je od Slnka ďalej. Na južnom póle pozorujeme polárnu noc, na severnom póle polárny deň. V zime (na Slovensku) sa severná pologuľa nachádza ďalej od Slnka, južná pologuľa bližšie k Slnku. Na severnom póle pozorujeme polárnu noc, na južnom polárny deň.

Naša Zem ako nejaké teleso prijíma určité teplo, ktorého zdrojom je slnečné žiarenie. Akonáhle sa naša pologuľa začne od Slnka vzďaľovať (počnúc letným slnovratom), noci sú čoraz dlhšie. Čím sú noci dlhšie, tým dokáže Zem vyžiariť viacej tepla a celkovo sa ochladzuje. Tento proces prebieha čoraz výraznejšie a teplota postupne klesá. Počas zimného slnovratu (tj. začiatkom astronomickej zimy, okolo 21. decembra) sa naša pologuľa nachádza najďalej od  Slnka. Týmto momentom však teplota na severnej guli neprestáva klesať. Noci sú stále dostatočne dlhé na to aby priemerná teplota naďalej klesala. Svoje minimum dosahuje až približne v polovici januára, čo je stredom meteorologickej zimy. Z dlhodobého teplotného hľadiska sa preto mesiace delia na 4 ročné obdobia, po 3 mesiace.

Meteorologické ročné obdobia sme popísali vyššie, astronomické ročné obdobia sú nasledovné.

Astronomická jar – začína jarnou rovnodennosťou, okolo 20. marca
Astronomické leto – začína letným slnovratom, okolo 21. júna
Astronomická jeseň – začína jesennou rovnodennosťou, okolo 23. septembra
Astronomická zima – začína zimným slnovratom, okolo 21. decembra

Zatiaľ čo meteorologické ročné obdobia poukazujú na ročný chod dennej teploty, astronomické ročné obdobia poukazujú na postavenie Zeme vo vzťahu k Slnku. Keďže náš web sa venuje meteorológii, budeme často používať pojem meteorologické ročné obdobie, keďže je z hľadiska dlhodobej zmeny teploty dôležitejšie ako ročné obdobie astronomické.

Reklama MediaAd