Láva na Havaji ohrozuje geotermálnu elektráreň

24.05.2018 o 16:12 - Puna - Ľubomír Franko

Na havajskom Veľkom ostrove stále prebieha erupcia sopky Kilauea. Nových trhlín v zemi pribúda a lávové prúdy už vážne ohrozujú aj geotermálnu elektráreň.

Láva na Havaji ohrozuje geotermálnu elektráreň

Okolo havajského mesta Puna sa naďalej otvárajú nové trhliny. Tie sa vytvárajú v rámci riftovej zóny sopky Kilauea, vo východnej časti Veľkého ostrovu. Z trhlín vychádzajú lávové prúdy, nebezpečné plyny, no ,,vystreľujú" z nich aj kusy hornín veľké ako chladničky. Napriek týmto nepriaznivým podmienkam sa úrady vysporiadali so situáciou profesionálne. Nikto neprišiel o život a z tisícok evakuovaných sa zranila len jedna osoba. 

Láva však začala predstavovať novú hrozbu. Nová trhlina sa vytvorila aj v oblasti geotermálnej elektrárne Puna Geothermal Venture (PGV). Táto elektráreň využíva zmes horúcich tekutín hlboko pod povrchom, ktoré predstavujú tepelný zdroj pre výrobu energie parnými turbínami. Tieto horúce tekutiny sú po ochladení vracané hlboko pod povrch.

V prípade, že by sa láva dostala priamo do elektrárne a zasiahla by geotermálne vrty, mohlo by to mať katastrofálne následky. Nárastom tlaku vo vrtoch by mohol nastať masívny výbuch, pri ktorom by sa do ovzdušia mohli dostať masy smrteľne jedovatého oxidu siričitého.

Tento scenár našťastie nehrozí. Proces na uzatvorenie elektrárne prebieha už od prvého dňa, kedy začala sopka Kilauea javiť výraznejšiu aktivitu. Pracovníci elektrárne začali so štandardným procesom, naliatím studenej a hustej, slanej vody do otvorov geotermálnych vrtov. Týmto procesom sa tlak pod povrchom neutralizuje a vrty sa stanú bezpečné.

Pracovníkom sa podarilo stabilizovať a uzatvoriť 10 z 11-tich vrtov. Posledný vrt sa klasickým spôsobom uzatvoriť nepodarilo. Kvôli extrémnym teplotám museli namiesto vody použiť špeciálnu zmes blata, ktoré postupne ustáli tlak vo vrte.

Zaujímavosťou však je, že všetky predbežné opatrenia sa robia len na teoretickej úrovni. Nikdy v histórii ľudstva sa totiž ešte nestalo aby láva priamo zasiahla geotermálnu elektráreň. 

Ďalší proces bude uzatvoriť vrty zhora, umiestnením špeciálnych uzáverov. Láva sa zatiaľ udržiava za menšou prírodnou bariérou a priamo do elektrárne tak netečie. To sa však s vysokou pravdepodobnosťou zmení.

Reklama MediaAd