Len 13 krajín dýcha zdravý vzduch. Ako je na tom Slovensko?

15.03.2023 o 18:16 - Zuzana Macháčová

Len 6 krajín a 7 zámorských území. Na týchto miestach sveta bolo vlani možné dýchať zdravý a čistý vzduch, ktorý spĺňal normy Svetovej zdravotníckej organizácie. Najhoršia situácia bola v Afrike a Ázii. Na ktorom mieste sa umiestnilo Slovensko?

Len 13 krajín dýcha zdravý vzduch. Ako je na tom Slovensko?
Zdroj: Shutterstock

Každý rok zomierajú milióny ľudí na celom svete na zdravotné problémy, ktoré súvisia so znečistením ovzdušia. Obzvlášť nebezpečné sú jemné prachové častice PM2,5, ktoré prenikajú hlboko do pľúc a krvného obehu.

Ako ukazujú údaje zo správy „World air quality in 2022“, drvivá väčšina populácie našej planéty môže byť vystavená zdravotným problémom vyplývajúcich z tohto typu znečistenia.

Krajiny s najlepším a najhorším ovzduším

Podľa usmernení Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je odporúčaný priemerný denný limit pre koncentráciu PM2,5 15 mikrogramov na meter kubický (µg/m³) a ročný limit je 5 µg/m³.

Portál IQAir, ktorý zhromažďuje celosvetové údaje o kvalite ovzdušia, analyzoval tieto ukazovatele za rok 2022. Do štúdie bolo zapojených 118 krajín a zámorských území.

Zistilo sa, že len 6 krajín a 7 území v Tichomorí a Karibiku splnilo požiadavky WHO. Išlo o krajiny ako Austrália, Estónsko, Fínsko, Grenada, Island a Nový Zéland. 

Najhoršie dopadli africké krajiny a časti Ázie. Najhorší vzduch dýchali obyvatelia Čadu, Iraku, Pakistanu, Bahrajnu, Bangladéša, Burkiny Faso, Kuvajtu a Indie. Úroveň PM2,5 tam ročne prekročila 50 µg/m³.

Slovensko v porovnaní so svetom

V rebríčku krajín a území s najhoršou kvalitou ovzdušia sa Slovensko umiestnilo na 71. mieste. Priemerný ročný obsah PM2,5 v našej krajine bol 14,5 µg/m³, čo je skoro trojnásobok noriem WHO. 

Rebríček zapojených miest do štúdie, zdroj: https://www.iqair.com/slovakia
Rebríček zapojených miest do štúdie, zdroj: https://www.iqair.com/slovakia

Slovenské mesto Jelšava, ležiace v Banskobystrickom kraji, sa umiestnilo na 70. mieste v rebríčku najviac znečistených miest. Za najčistejšie mesto bola vyhlásená Nitra, ktorá sa umiestnila na 42. mieste. 

Najznečistenejšou krajinou na našom kontinente bola Bosna a Hercegovina (33,6 µg/m³), pričom veľmi zlá kvalita ovzdušia bola zaznamenaná aj v Severnom Macedónsku (25,6 µg/m³), Srbsku (24,7 µg/m³) a Chorvátsku (23,5 µg/m³).

História znečistenia ovzdušia na Slovensku

Z výsledkov monitoringu vyplýva, že v mnohých oblastiach sa kvalita ovzdušia v SR od roku 2005 zlepšila. V súčasnosti je oblastí riadenia kvality ovzdušia 12, pričom pôvodne ich bolo až 19. Celkovo sa znížila aj ich plocha.

Napriek tomu má väčšina krajín EÚ vrátane Slovenska dlhodobé problémy s kvalitou ovzdušia. Týka sa to najmä limitných hodnôt pre jemný prach, ktorým sú takzvané jemné prachové častice PM10 a PM2,5 a oxid dusíka. 

Hlavné príčiny znečistenia ovzdušia na Slovensku

K zlej kvalite ovzdušia na Slovensku prispieva spracovateľský priemysel, spracovanie potravín a emisie z vozidiel. Hlavnými príčinami súčasného znečistenia ovzdušia sú najmä emisie z dopravy, ale aj spaľovanie uhlia a biomasy. 

Problém kvality ovzdušia je zrejmý najviac vo vidieckych oblastiach. Svedčia o tom aj samotné obce v zime zahalené hustým dymom, pretože na vykurovanie využívajú kotle na tuhé palivo. Na riešenie problémov s kvalitou ovzdušia prijala Slovenská republika Stratégiu znižovania PM10 v roku 2013.

Čo znečisťuje ovzdušie?

Správa IQAir pripomenula, že zlá kvalita ovzdušia je výsledkom viacerých faktorov. V afrických alebo ázijských krajinách pochádza veľa znečistenia z dopravy.

Na cestách v Indii alebo Pakistane je bežný pohľad na staré, nevyhovujúce vozidlá. V rozvojových krajinách, najmä v Afrike, je veľkým problémom aj znečistený vzduch v domácnostiach. Na varenie a vykurovanie obydlí sa tam používajú otvorené ohniská využívajúce odpad.

K zhoršenej kvalite ovzdušia prispievajú aj lesné požiare a využívanie fosílnych palív. Tieto faktory zvrátili zlepšenie kvality ovzdušia, ktoré boli v posledných rokoch zaznamenané vo vyspelejších krajinách vrátane Číny a Spojených štátov.

Glory Dolphin Hammesová zo spoločnosti IQAir, v rozhovore pre CNN vysvetlila: „Z viac ako 30 000 staníc, z ktorých pochádzali monitorovacie údaje, fungovalo v Afrike len 156. Ak sa pozrieme na satelitné údaje a klimatické modely, zdá sa, že Afrika je najviac znečisteným kontinentom. Avšak nemáme dostatok údajov na to, aby sme to mohli potvrdiť."

Tvrdila tiež, že krajiny sa musia učiť jedna od druhej. Zhodnotila, že krajiny s najlepšou kvalitou ovzdušia sú tie, ktoré prijímajú konkrétne opatrenia na odklon od znečisťujúceho priemyslu a podporujú obnoviteľné zdroje energie. Hammes vysvetlila: „Prvým krokom k tomu, aby sme niečo zmenili, je zmerať to. Musíme zbierať viac údajov a informovať o tom ľudí."

Reklama MediaAd