Polovica stromov vysadených v trópoch odumiera

14.12.2022 o 17:03 - Zuzana Macháčová

Britskí vedci uvádzajú, že približne polovica stromov vysadených v rámci obnovy tropických a subtropických lesov odumiera. Zdôrazňujú, že aktívne zalesňovanie zohráva dôležitú úlohu pri obnove tohto ekosystému.

Polovica stromov vysadených v trópoch odumiera
Tropické dažďové pralesy, zdroj: Sutterstock

Výpočty výskumného centra pre ekológiu a hydrológiu UK ukazujú, že približne polovica stromov vysadených v rámci obnovy tropických a subtropických lesov do niekoľkých rokov po vysadení odumrie, uvádza sa v časopise Philosophical Transactions of the Royal Society B.

Obnova lesov

V štúdii sa skúmalo 176 lokalít v Ázii, kde boli lesy ovplyvnené ľudskou činnosťou. Tím výskumníkov zistil, že v priemere 18 % vysadených stromov odumrelo do piatich rokov a 44 % po piatich rokoch.

Šance na prežitie závisia od miesta vysadenia a druhu. V niektorých lokalitách môže prvých päť rokov prežiť až 80 % stromov, na iných podobné percento odumrie. 

Obnova lesov je dôležitou súčasťou boja proti strate biodiverzity a zmene klímy. Lesy zachytávajú uhlík a vytvárajú prirodzené biotopy pre mnohé druhy.

Takmer 30 výskumných centier zistilo, že ak bola oblasť úplne odlesnená, jej opätovné zalesnenie bolo menej účinné v porovnaní s oblasťami, kde ešte zostali niektoré stromy.

Aktívne zalesňovanie

Zaujímavé je, že stromy vysadené na miestach, kde ešte rastú staré dospelé stromy, mali približne o 20 % vyššiu pravdepodobnosť prežitia.

Vedci zdôrazňujú, že aktívne zalesňovanie umožňuje rýchlejšiu obnovu lesov. Lokality, na ktorých sa uskutočnilo aktívne zalesňovanie, sa obnovili rýchlejšie ako tie, na ktorých sa zalesňovanie neuskutočnilo.

Reklama MediaAd