Kde tento rok v Európe spadli najväčšie krúpy ?

23.11.2018 o 20:03 - P.M.
Článok

ESSL zverejnl mapu tohtoročných najvýznamenjší reportov od ľudí, kde boli pozorované najväčšie krúpy. Najväčšia krúpa bola zaznamenaná v Slovinsku.

Kde tento rok v Európe spadli najväčšie krúpy ?

Krúpy každoročne spôsobujú veľké škody a v posledných rokoch sú čoraz extrémnejšie krupobitia častejšie aj v Európe. Môže za to zmena klímy, ktorá prináša extrémnejšie počasie.

Najväčšia krúpa bola tento rok reportovaná zo Slovinska. Búrky, ktoré sa tu vyskytli 8. júna boli mimoriadne extrémne.

Najväčšia krúpa mala priemer až 12 cm

 

Veľké krúpy však boli hlásené aj napríklad z Ruska, z Francúzska, z Talianska, či z Bosny. Krúpy v týchto oblastiach mali priemer až nad 8 cm.

Celkovo bolo zaznamenaných v Európe 26 udalostí, pri ktorých krúpy spôsobovali pomerne značné škody.