Ľadová hrádza vo Fukušime sa topí. Rádioaktívna voda môže kontaminovať podzemné vody

28.11.2021 o 12:15 - Veronika Sádovská

Prítok podzemnej vody ku elektrárni Fukušima, ktorá bola zničená pred 10 rokmi zamedzuje ľadová hrádza. Tá sa začala topiť.

Ľadová hrádza vo Fukušime sa topí. Rádioaktívna voda môže kontaminovať podzemné vody
foto: TASR

Ľadová hrádza v elektrárni Fukušima bráni tomu, aby sa podzemná voda dostala k tej rádioaktívnej. Tento týždeň však informoval prevádzkovateľ elektrárne, že ľad sa začína topiť.

Už v apríli tohto roku bolo hlásené, že nádrže na rádioaktívnu vodu môžu pretiecť. Teraz je tu ďalší problém v tejto elektrárni. Opravné práce na hrádzi môžu začať už v decembri.

Pôjde o ďalšiu z veľmi nákladných aktivít na ochranu životného prostredia v okolí zemetrasením zničenej jadrovej elektrárne. Tá stále predstavuje veľkú hrozbu.

Očakáva sa, že k vypúšťaniu vody z Fukušimy do oceánu dôjde najskôr v roku 2023. Rádioaktívnu vodu prefiltrujú vďaka niekoľkým pokročilým technológiám, vďaka čomu stratí väčšinu rádioaktívnych izotpov.

Ostane v nej napríklad trícium, ktoré sa zlikvidovať nedá a preto sa momentálne táto voda skladuje v nádržiach. 

Už v apríli bude úroveň trícia 40-krát nižšia ako je Japonská národná norma a asi 7-krát nižšia ako sú normy pre pitnú Svetovej zdravotníckej organizácie.

V marci 2011 spôsobilo zemetrasenie a vlna tsunami poruchu chladiaich systémov v jadrovej elektrárni vo Fukušime. To spôsobilo roztavenie palivových tyčí. Odvtedy je kontaminovaná voda uložená vo obrovských nádobách a snažia sa z nej ostrániť rádioaktívne iztopy.

Išlo o najvážnejšiu jadrovú haváriu po výbuchu v Černobyle.