Ministerstvo by chcelo letný čas. Zatiaľ, ale navrhlo zimný

22.10.2018 o 15:17 - P.M.
Článok

Európska únia navrhla zrušenie striedania času. Teraz je loptička na strane jednotlivých vlád, aby sa rozhodli, či chcú zachovať zimný alebo letný čas.

Ministerstvo by chcelo letný čas. Zatiaľ, ale navrhlo zimný

Uplynulý týždeň prišla správa, že Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny súhlasí so zrušením striedania času, no požaduje, aby sa jednotlivé susedské krajiny navzájom koordinovali a nepoškodzovali tak vnútorný trh, či prepravu.

Vzhľadom na geografické a časové pásmo, v ktorom sa nachádza Slovenská republika si rezort myslí, že bude vhodné ponechať u nás zimný čas. Skoršie ranné svitanie, ale aj skorý západ slnka by sa v lete stali realitou.

Väčšina je za letný čas

Verejnosť však ministerstvo značne kritizovala, že rozhodli bez názoru širokej verejnosti a presne naopak ako hlasovali Slováci v ankete, ktorú usporiadala Európska únia počas uplynulého leta, kedy zisťovala názor verejnosti z celej Európy.

anketa EÚ

Z ankety vyplynulo, že väčšina Európanov je za zrušenie času, no za zachovanie letného času.

Ministerstvo zožalo kritiku a teraz reaguje

Ak by sa zachoval zimný čas, tak v lete by už Slnko vychádzalo okolo 3:30 a zapadalo okolo 19:30. Dlhé letné večery by sa tak stali minulosťou. Proti tomu je značná časť verejnosti, ktorá ministerstvo kritizovala. Minister Ján Richter dnes reagoval.

Šéf rezortu na svojej sociálnej sieti uverejnil status, že by bol radšej keby sa zachoval letný čas, no nie je to jednoduché.

Richter tvrdí, že dostal za úlohu zozbierať odborné stanoviská viacerých ministerstiev, ktoré nemôže ignorovať.

„Chcem však ubezpečiť verejnosť, že náš návrh, aby sa po zrušení striedaniu času na Slovensku uplatňoval zimný čas, je iba predbežnou pozíciou Slovenskej republiky v celom procese," skonštatoval.

Minister čaká na vyjadrenie jeho vládnych kolegov. Dôležitý hlas budú mať aj okolité krajiny a potom sa rozhodne. Minister dodal, že chcú zabrániť tomu, aby sa nestalo, že budeme mať iný čas ako Češi alebo Poliaci.