Nad Havajom sa vytvoril toxický mrak z vytekajúcej lávy

22.05.2018 o 16:14 - Kilauea - Peter Minárik
  • Článok

Obyvatelia Havaja stoja pred novou hrozbou. Láva začala vtekať do oceánu a začala produkovať toxickú vodnú paru.

Nad Havajom sa vytvoril toxický mrak z vytekajúcej lávy

Na juhu najväčšieho havajského ostrova začala láva z vybuchujúcej sopky Kilauea vtekať do oceánu a práve toto predstavuje novú hrozbu pre ľudí.

Láva, ktorá dosahuje teplotu cez 1100 °C po kontakte s vodou začína produkovať obrovské množstvo toxickej vodnej pary. Tá obsahuje kyselinu chlorovodíkovú, prípadne drobné častice. 

Tento toxický mrak môže ohroziť zdravie ľudí a kontaminovať pôdu v prípade, ak v oblasti začne pršať. Kyslý dážď by tak poškodil aj aktuálnu úrodu.

Najnovšie správy