Vtákov je v Európe čoraz menej. Z parkov zmizlo takmer 20 % vtákov

17.11.2021 o 11:30 - Veronika Salayová

Nový výskum vtákov hniezdiacich na území Európskej únie ukazuje, že od roku 1980 vymizol každý šiesty vtáčí jedinec – dovedna takmer 600 miliónov vtákov.

Vtákov je v Európe čoraz menej. Z parkov zmizlo takmer 20 % vtákov
Ubúdajúce druhy. Foto: Birdlife

Nová štúdia prišla so znepokojivým zistením odhadom celkového počtu vtákov v Európe. V období rokov od 1980 do 2017 vymizlo okolo 600 miliónov vtákov (odhadom medzi 557 a 623 miliónmi jedincov, čo znamená, že Európa za takmer 40 rokov prišla o každého šiesteho vtáka, uvádza nová štúdia

Úbytok vtákov sa za 37 rokov pohybuje na úrovni 17 – 19 %. Ide najmä o veľké zmeny u malého počtu vtáčích druhov. 

Medzi pribúdajúcimi druhmi dnes lieta a pospevuje približne o 340 miliónov jedincov viac ako v roku 1980, zatiaľ čo medzi ubúdajúcimi druhmi v súčasnosti žije o ohromujúcich 900 miliónov jedincov menej. 

Menej vrabcov aj škorcov

Mnohé druhy, u ktorých je zaznamenaný najväčší pokles, sú späté s poľnohospodárskou krajinou, čiže so zmenou biodiverzity, čo spôsobuje najmä ľudská činnosť.

Druhy, u ktorých sa odhaduje, že od roku 1980 stratili viac ako 50 miliónov jedincov v rámci EÚ sú vrabec domáci (- 247 miliónov), trasochvost lúčny (- 97 mil.), škorec obyčajný (- 75 mil.) či.  škovránok poľný (- 68 mil.).

Vrabce a škorce ubúdajú v poľnohospodárskej krajine, kde boli kedysi veľmi hojní, ale zakúšajú tiež výrazný a trvalý pokles početnosti aj v mestskom prostredí.

V prípade vrabca domáceho bolo vynaložené značné úsilie, aby sa porozumelo príčinám jeho vymiznutia z miest a obcí. Za jeho úbytkom môže stáť nedostatok potravy, obmedzené hniezdne príležitosti po rekonštrukciách budov, znečistenie ovzdušia alebo aj vtáčia malária.

Vtáky, ktorých populácia rastie

Dôvody vedúce k najväčším prírastkom populácií sú menej známe. Je pravdepodobné, že svoju rolu hrá klimatická zmena. Najväčší prírastok v Európe zaznamenali druhy ako penica čiernohlavá (+ 55 miliónov), budníček menší (+ 29 mil.), kos čierny (+ 29 mil.) a oriešok obyčajný (+ 28 mil.). 

Strata stoviek miliónov jedincov veľmi pravdepodobne ovplyvní výhody a služby, ktoré príroda ľuďom prináša, či už je to kontrola škodcov poľnohospodárskych plodín, ktorú zaisťujú hmyzožravé vtáky, alebo potešenie pri pozorovaní nádherných prírodných predstavení a najmä kladný vplyv na psychiku človeka v prírode.