Zníženie leteckej dopravy bude mať vplyv na kvalitu predpovede počasia

26.03.2020 o 10:45 - Veronika Salayová
  • Článok

Pandémia koronavírusu má okrem iného za následok aj menej letov, čo ovplyvní aj kvalitu predpovede počasia. 

Zníženie leteckej dopravy bude mať vplyv na kvalitu predpovede počasia
Foto: pexels

Počet letov v posledných dňoch dramaticky poklesol kvôli zabráneniu šírenia koronavírusu. Táto skutočnosť môže mať negatívny vplyv na presnosť predpovedí počasia.

Lety sú dôležitou súčasťou pre predpovede počasia. Predpovede berú do úvahy veľa rôznych faktorov, je to v podstate veľmi zložitý systém vyhodnocovania rôznych údajov.

Meteorológovia používajú počítačové modely, kde sa spracovávajú hodnoty z pozemných staníc, morských bójí, lodí a údaje zo satelitov, ktoré zaznamenávajú, čo sa deje pri vyšších úrovniach atmosféry.

Aby meteorológovia vedeli, čo sa deje medzi nimi, čiže medzi povrchom a atmosférou, spracovávajú aj informácie, ktoré poskytujú práve lietadlá. Tie zachytávajú správy o poveternostných podmienkach počas letu.

V súčasnosti je počet letov v dôsledku pandémie COVID-19 drasticky znížený, čím meteorológom chýbajú relevantné údaje.

Podľa ECMWF sú správy lietadiel druhým najdôležitejším faktorom predpovedí po satelitných údajoch.

Počet správ, ktoré sprostredkovali európske lietadlá, je podľa výpočtov znížený až o 65 %. V celosvetovom meradle je zníženie poskytnutých správ na úrovni 42 %. 

Do konca marca sa očakávajú ďalšie obmedzenia letovej prevádzky, a preto počet správ lietadiel akceptovaných pre modely počasia zrejme poklesne ešte viac. 

Najnovšie správy