Blýska sa najmä na východe Európy

Novinka

Búrok je dnes nad Európou pomerne málo. Vyskytujú sa najmä na rozpadajúcom studenom fronte v oblasti východnej Európy.