Česko trápi smog

Novinka

V Stredočeskom, v Plzeňskom a v Olomouckom kraji platí signál regulácie, čo znamená, že podniky musia obmedziť svoju výrobu aby znížili množstvo vypúšťaných prachových častíc do ovzdušia. V Ústeckom, v Jihočeskom, v Královohradeckom kraji a v okolí Ostravy platí zatiaľ upozornenie na smog.

img