Hmlisté ráno

- Skalité - P.M.
Novinka

Ráno sa na viacerých miestach vyskytovali hmly. S nimi treba počítať aj zajtra.