Hurikán Harvey spôsobil najväčšie škody

- Texas
Novinka
Hurikán Harvey spôsobil najväčšie škody

Hurikán Harvey sa podľa predikcií stane najnákladnejšou prírodnou katastrofou v histórii USA. Škody a následné sanácie sa odhadujú na 190 miliárd amerických dolárov. Prírodná katastrofa zastavila obrovské množstvo priemyselnej produkcie, čo sa podpíše aj pod rast HDP. Tento rok by to mala ekonomika pocítiť 1% svojho hrubého domáceho produktu. 

Náklady sú tak rozsiahlejšie, ako po doteraz najničivejšom hurikáne Katrina, ktorý USA zasiahol v roku 2005.