Hurikán Ophelia stráca tropické vlastnosti

- P.M.
Novinka

Hurikán Ophelia sa nachádza juhozápadne od britských ostrovoch a aktuálne je Ophelia už klasifikovaná ako ex-hurikán. Informoval o tom Met Office. Toto je však aktuálna oficiálna meteorologická definícia. Hurikán Ophelia totiž stratil svoje tropické schopnosti. Teda nečerpá energiu z teplej vody oceánu, ale už sa vyvíja len na základe teplotného kontrastu vzduchových más a ďalších dejov v atmosfére.

Aktuálny stav Ophelie je teda ex-hurikán, no ak zasiahne Írsko, tak sa bude stále evidovať ako hurikán alebo tropický cyklón. Ophelia totiž vznikla ako hurikán a vývoj tlakových útvarov sa eviduje od svojho počiatku až po ich zánik. 

Nemôžeme teda hovoriť o orkáne Ophelia alebo inom pomenovaní, pretože takto sa nazývajú systémy, ktoré už vznikli ako hlboká tlaková níž. Ophelia má tropický pôvod a až do svojho zániku sa bude jednať o hurikán, tropický cyklón a následne o post-tropický cyklón. Všetky škody, ktoré na Britských ostrovoch spôsobí sa budú evidovať pod hurikánom Ophelia 2017.