Lentikulárne mraky nad Ruskom

- P.M.
Novinka

Takéto lentikulárne oblaky sa vyskytli v Rusku.  Ide o oválne mraky, ktoré niektorí častokrát označujú aj ako UFO kvôli im tvaru. Tvoria sa vo vysokých výškach kolmo na smer vetra.