Mimoriadne nízke hodnoty tlaku

- Saint-Nazaire
Novinka

V priebehu pondelka ovplyvňovala počasie v západnej Európe rozsiahla tlaková níž, ktorá bola hlboká. Francúzski meteorológovia zaznamenávali nízke hodnoty tlaku. Najnižší tlak zaznamenali na úrovni 957 hPa v oblasti Saint Nazaire, pričom na tabuľke vidíte porovnanie, že nižší tlak zaznamenali v histórii len 3x.

img
Zaznamenané hodnoty tlaku, zdroj: Meteo France