Monotónne počasie v Európe

- Ľ.F.
Novinka

Aktuálny trend počasia v Európe jednoznačne udáva mohutná tlaková výš. Tá s jej stredom nad naším územím dosahuje tlak až 1040 hPa.