Nemecko bojuje s nízkymi hladinami vody

- Goslar - P.M.
Novinka

Sucho v Nemecku výrazne pozorovať na hladine riek Labe a Odra. Pre nízku hladinu musia vodohospodári obmedziť dopravu a výletné lode musia na svoju palubu brať menej ľudí.

Sucho je badať aj na vodných nádržiach v okresoch Goslar a Osterode. V nádržiach sa nachádza niečo okolo 79 miliónov m3 vody, čo je podstatne menej ako je na súčasnú ročnú dobu bežné a zodpovedá to priemernému naplneniu len na úrovni 44 %.