Optický jav halo vo Švédsku

- Švédsko
Novinka

Vo Švédsku sa lyžiarom podaril zachytiť jav halo. Ide o optický úkaz, ktorý vznika odrazom a lomom svetla na rôznych druhoch ľadových kryštálov.