Ovzdušie sa zhoršuje aj v Česku

Novinka

Koncentrácia prachových častíc PM10 sa zhoršuje aj v susednom Česku. Najhoršie s kvalitou vzduchu je na tom severozápad Čiech a tradične Morava.

img
Hodnoty koncentrácie častíc PM10