Pokojný potok sa zmenil na divokú rieku

- Giswil
Novinka

Vo Švajčiarsku sa vyskytli prudké búrky, ktoré priniesli prívalovú povodeň. V oblasti Giswilu sa podarilo zachytiť na rieke Laui príchod prívalovej vlny: