Rekordné leto v Austrálii spôsobené človekom

Novinka

Zatiaľ čo u nás začína jar, v Austrálii končí leto. Posledné dva mesiace však boli na kontinente extrémne teplé. Teplota vystúpila na juhu krajiny takmer na +45°C. Takéto teploty však kedysi pre Austráliu neboli bežné. Vedci z Výskumného centra klimatických zmien (CCRC - Climate Change Research Center) v spolupráci s univerzitou Nového Južného Walesu prišli k znepríjemňujúcemu záveru. Zistili, že vplyvom skleníkových plynov, ktoré človek do ovzdušia vypustil sa horúce leta v Austrálii opakujú častejšie.

Oproti minulému storočiu sa zvýšila častosť alebo pravdepodobnosť tak horúcich mesiacov ako boli január a február až 10-násobne. Leto 2016/2017 sa v Austrálii stalo totiž rekordným, najteplejším v histórii meraní. Vedci pritom upozorňujú, že pokiaľ sa nárast globálnej teploty zvýši na 2°C, leta ako toto budú v budúcnosti normálne. Tento scenár je vysoko pravdepodobný keďže 2°C je hranica, s ktorou ráta aj Parížska dohoda. V budúcnosti sa tak horúce leta nebudú vyskytovať raz za 50 rokov ale štatisticky raz za 5 rokov.