Rekordne nízka rozloha ľadu v Beringovom mori

Novinka

Rozloha ľadu v oblasti Beringového mora bola vo februári a marci najmenšia v histórii meraní, minimálne od roku 1850. Takto vyzerá historický vývoj rozlohy, odvodený z hlásení rybárskych lodí či satelitných a leteckých meraní.