Rozvodnená Domanižanka

- Ľ.F.
Novinka

Takto vyzerala dnes popoludní rozvodnená rieka Domanižanka v Považskej Bystrici.

Rieka Domanižanka v Považskej Bystrici.

Posted by Ján Melicher on 28. apríl 2017