Severovýchod USA je stále studený

Novinka

Severnú Ameriku naďalej zviera poriadne chladné počasie. O tom svedčí mapka teplotných anomálii, na ktorej vidieť, že aktuálne najvýraznejšie záporné teplotné anomálie sú vo východnej časti Severnej Ameriky a to v dôsledku pretrvávajúceho blizzardu. Naopak, v juhozápadnej časti Severnej Ameriky a v Európe sú teploty vysoko nadpriemerné.

img
Mapa teplotných anomálii, zdroj: NASA
img
Mapa teplotných anomálii, zdroj: NASA