Sneh v Alpách ubúda, no je ho dostatok

- Le Joseray
Novinka

Výrazné oteplenie dorazilo aj do Álp a snehová pokrývka rýchlo ubúda. Ak sa však pozriete na nižšie priložený graf na ktorom je červenou čiarou vyznačený tohtoročný priebeh snehovej pokrývky a modrou čiarkovanou doteraz najvyššia zaznamenaná výška snehovej pokrývky pre príslušný deň, tak zistíte, že na konci apríla je v niektorých alpských strediskách historicky najviac snehu.

img
Vývoj snehovej pokrývky