Teplota na našej planéte rastie

- P.M.
Novinka

To, že sa v uplynulých rokoch na našej planéte otepľuje netreba zdôrazňovať. Zaujímavé je sa však pozrieť na vývoj teplotných anomálii na celej našej planéte. Uplynulé roky je každý mesiac v porovnaní s dlhodobým priemerom až vysoko nad hranicou dlhodobého priemeru, čo bije na poplach.

Globálne otepľovanie nemusí znamenať vždy len vyššiu teplotu. Globálne otepľovanie môžeme skôr pozorovať na častejších meteorologických extrémoch. Ako príklad môžeme uviesť január 2017, ktorý bol v Európe rekordne studený.