Uloviť blesk sa podarilo aj v Partizánskom

- Partizánske
Novinka
img
foto: Michaela Baková