Uplynulý týždeň veľmi teplý

- P.M.
Novinka

Uplynulý týždeň bol v našej oblasti teplotne výrazne nadpriemerný. Priemerná teplota sa pohybovala o viac ako 5 °C nad hranicou dlhodobého normálu.