Výrazný shelf cloud nad oblasťou Trenčína

- P.M.
Novinka