Záporné teploty v Bratislave

- Bratislava
Novinka

Inverzia v Brazislave udržiava nízke a záporné teploty pod nízkou oblačnosťou. Pri záporných teplotách, ktoré pretrvávajú v meste už viac ako týždeň sa ešte stále udržiava sneh. Chodníky ale aj iné miestá sú však premrznuté, v zľadovatelom stave.

img
Tomas - Bratislava Ružinov (Bratislava)