Železničiari zastavujú dopravu

- Dolné Sasko
Novinka

Železničná doprava stojí nielen v Severnom Porýnii -Vestfálsku, ale aktuálne zastavili železničiari aj dopravu v Dolnom Sasku. Generálny stop platí do 03:00 ráno.