Znečistené pobrežie v Afrike

- Durban - P.M.
Novinka

Pri meste Durban v Južnej Afrike sa nacitol takýto pohľad na znečistené pobrežie.