AKTUALITA: Myjava sa po búrke ocitla pod vodou. Spadlo 40 mm

24.08.2018 o 17:16 - Myjava - Peter Minárik

Vlna silných búrok sa aktuálne presúva cez naše územie. Zatiaľ najintenzívnejšie búrky sa vyskytli na východe Záhoria v oblasti Myjavy. Voda tu spôsobila problémy. 

Ako sme informovali v našej novinke, tak v oblasti Karpát sa vytvoril  popoludní statiformálny konvektívny systém

Tento konvektívny systém zasiahol okolie Myjavy a následne sa presunul do oblasti Nového Mesta nad Váhom a Trenčína. V Myjave spôsobili búrky komplikácie.

Tento búrkový systém priniesol intenzívne zrážkové úhrny, ktoré zaplavili viaceré časti mesta, nakoľko zrážky boli plošnejšie a kanalizácia vodu nestíhala odvádzať.

Zrážkomerná stanica v Myjave zaznamenala až 40 mm zrážok v priebehu hodiny.