AKTUÁLNE: Kde sa dnes ešte vyskytnú búrky ?

29.05.2018 o 16:41 - Ľ.F.
Článok

Výšková tlaková níž spôsobila dnes problémy predpovedným modelom. Dnešné výrazné búrky neočakávali.

AKTUÁLNE: Kde sa dnes ešte vyskytnú búrky ?
foto: Tomáš Čavara

Dnešné búrky vznikajú vďaka prechodu výškovej tlakovej níže cez naše územie ďalej na sever až severozápad. Túto tlakovú níž modely opäť podcenili a výraznejšie búrky neočakávali (resp. žiaden model). Práve výškové tlakové níže robia predpovediam najväčšie problémy. 

Túto níž môžeme pozorovať aj na satelitných či radarových snímkach, okolo jej stredu je jasne pozorovateľná rotácia konvektívnej oblačnosti. Táto níž by sa mala postupne vypĺňať a búrky sa tak dnes vyskytnú najmä už len v severnej polovici stredného Slovenska.