Na oblohe môžeme pozorovať tzv. zodiakálne svetlo. O čo presne ide?

06.09.2021 o 19:00 - Veronika Salayová

V týchto dňoch sa nám naskytuje príležitosť pozorovať tzv. zodiakálne svetlo na oblohe. Ide o krásny nebeský úkaz, ktorý sa, zjednodušene povedané, vyznačuje výrazným osvetleným pásom počas tmavej noci.  

Na oblohe môžeme pozorovať tzv. zodiakálne svetlo. O čo presne ide?
Zodiakálne svetlo pri Venuši. Foto: Peter Komka/MTI/Astro.cz

Zodiakálne svetlo je zvýšenie jasu v okolí Slnka, rozširujúce sa pozdĺž ekliptiky, čiže pozdĺž súhvezdí zvieratníka. Toto svetlo je rozptýlené na časticiach medziplanetárnej hmoty v rovine Slnečnej sústavy. Častice sú veľké maximálne 0,1 milimetra a pochádzajú najmä z chvostov komét či z rozpadnutých meteoritov.

Od dnešného dňa nastávajú ideálne podmienky na pozorovanie tohto krásneho a zaujímavého nebeského javu. 

Ako presne pozorovať zodiakálne svetlo?

Zodiakálne svetlo tak môžeme pozorovať ako osvetlený kužeľ alebo intenzívny lúč počas tmavej noci, preto je práve nov najlepší na pozorovanie tohto javu.

Nov nastáva v utorok 7. septembra, a preto zodiakálne svetlo je možné pozorovať už aj túto noc. 

Ak by sme si chceli vychutnať tento úkaz naplno, mali by sme splniť niekoľko podmienok pre čo najlepšie pozorovanie.

Najvhodnejšie je pozorovať zodiakálne svetlo nadránom pred 5.00 hod., kedy na rozhraní dňa a noci bude nad východom viditeľný šikmý kužeľ podivne belavého svetla. 

Taktiež je vhodné, keď sa pozoruje ďaleko od akéhokoľvek svetelného znečistenia, ideálne na horách, kde je svetelný smog minimálny.

Postupne ako bude Mesiac dorastať, budú podmienky pre pozorovanie tohto úkazu náročnejšie, pretože Mesiac začne rušiť pozorovanie svojím svitom, a zodiakálne svetlo postupne zanikne.