Špinavý vzduch zabil v celej EÚ už 500 tisíc ľudí

02.11.2018 o 19:17 - P.M.
Článok

Každoročne si špinavý vzduch vyžiada množstvo obetí. Cestná doprava patrí k najväčším znečisťovateľom vzduchu.

Špinavý vzduch zabil v celej EÚ už 500 tisíc ľudí

Znečistenie vzduchu je najčastejšou príčinou predčasného úmrtia v 41 európskych krajinách. Uviedla to v pondelok Európska environmentálna agentúra. 

Agentúra vychádzala z údajov približne 2500 meracích staníc po celom kontinente. Z výsledkov vyplynulo aj to, že kvalita vzduchu je v niektorých oblastiach nižšia ako sú normy EÚ a Svetovej zdravotníckej organizácie.

Portál Euractiv.sk informoval, že v porovnaní s rokom 2015 došlo v Európe k miernemu zníženiu koncentrácie jemných častíc prachu, dymu, sadze alebo peľu (PM2,5), oxidu dusičitého (NO2) vylučovaného dieselovými motormi a ozónu (O3).

Vo všeobecnosti sú však namerané hodnoty nad limitmi povolenými EÚ a ešte prísnejšími limitmi odporúčanými WHO. EEA odhaduje, že jemné častice v ovzduší sú zodpovedné za asi 391 tisíc predčasných úmrtí v 28 krajinách EÚ v roku 2015. NO2 zodpovedá v Únii v roku 2015 za ďalších 76 tisíc predčasných úmrtí, O3 za 16 tisíc.

Najväčším znečisťovateľom je doprava, no významný vplyv má aj poľnohospodárstvo, priemysel a výroba energie.