Teplota oceánov bola v roku 2019 najvyššia v histórii pozorovaní

15.01.2020 o 12:10 - Ľubomír Franko
  • Článok

Teplota svetového oceánu bola v roku 2019 najvyššia v histórii novodobých pozorovaní. Vyplýva z najnovšej štúdie od vedcov z 11 inštitútov z celého sveta. 

Teplota oceánov bola v roku 2019 najvyššia v histórii pozorovaní

Teplota svetového oceánu dosiahla počas minulého roka teplotnú odchýlku 0.075 °C. Znamená to, že oceán bol oproti priemeru z rokov 1981-2010 takmer o jednu desatinu stupňa teplejší.

Na prvý pohľad je táto odchýlka veľmi malá. Pokiaľ si však uvedomíme že voda má vysokú tepelnú kapacitu a takisto že pokrýva 71% zemského povrchu, toto číslu už tak malé nie je.

Anomália tepelnej energie v oceánoch voči obdobiu z 1981-2010, zdroj: ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES
Anomália tepelnej energie v oceánoch voči obdobiu z 1981-2010, zdroj: ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES

Kladná teplotná anomália 0.075 °C predstavuje oproti priemeru z rokov 1981-2010 nárast energie o 228 zetta joulov, čo je 228 a 21 núl joulov tepla (228 000 000 000 000 000 000 000 J). Takáto energia je približne rovnaká, ako 3,6 miliardy atómových bômb, ktoré boli zhodené na Hirošimu počas II. svetovej vojny. 

Vedci poukazujú taktiež na to, že oproti roku 1980 narastá teplota oceánov o 500% rýchlejšie. Zmeny by mal preto človek vykonať čo najskôr.

Oceány nie sú len masy vody, no vyskytujú sa v nich rozsiahle komplikované ekosystémy, ktoré reagujú aj na tie najmenšie zmeny. Okrem nárastu teplôt sa mení aj ich konzistencia, keďže svetové vody absorbujú až 90% skleníkových plynov vypúšťaných človekom. 

Najnovšie správy