Analýza údajov pomocou satelitu Copernicus Sentinel-5P odhaľuje výrazný pokles znečistenia ovzdušia v strednej a južnej Európe.

Najviac sa vzduch skvalitnil v severnom Taliansku, kde sa zvyčajne pozorujú vysoké hodnoty emisií oxidu dusičitého (NO2).

Animácia satelitného záznamu ukázala, ako poklesli emisie oxidu dusičitého v  strednej a južnej Európe v období od 1. januára 2020 do 11. marca 2020.

Emisie však závisia aj od počasia a oblačnosti, ale zmena je viditeľná v celej Európe. Vzduch sa prečistil najmä vďaka  obmedzeniam v priemyselnej výrobe a  a aj doprave. 

Kvalita vzduchu sa zlepšila aj na Slovensku, Česku, Maďarsku a v Poľsku či Nemecku. 

Podobný výsledok bol aj v Číne počas vypuknutia choroby COVID-19. Koncentrácie NO2 sa výrazne znížili a zostali na minimálnej úrovni za posledných 15 rokov.