Vo Švajčiarsku bol rok 2018 najteplejší v histórii

11.01.2019 o 12:11 - Ľ.F.
Článok

Globálne otepľovanie nie je žiaden mýtus, dokazuje to aj vývoj priemernej ročnej teploty vo Švajčiarsku. Narastajúca priemerná teplota je jasne viditeľná.

Vo Švajčiarsku bol rok 2018 najteplejší v histórii

Vo Švajčiarsku sa stal rok 2018 najteplejším rokom v histórii pozorovaní. Teplotná odchýlka dosiahla +3,0°C v porovnaní s priemerom 1871-1900, +2,6°C v porovnaní s priemerom 1961-1990 a +1,8°C v porovnaní s priemerom 1981-2010.

Ako Spolkový úrad meteorológie a klimatológie, z grafu je jasne viditeľný nárast priemernej teploty v poindustriálnom období. Ide tak o názornú ukážku antropologicky podmieneného otepľovania.