Animácia teplotných anomálii od roku 1880

Novinka

Zaujímavá animácia poukazuje na vývoj odchýlky teploty povrchu od dlhodobého priemeru. Všimnúť si môžeme výrazný nárast teploty počas posledných 10-tich rokov.