Apríl bol v Európe vysoko teplotne nadpriemerný

Novinka

Mesiac apríl bol teplotne vysoko nadpriemerný. Odchýlka od dlhodobého priemeru bola nezvyčajne vysoká.

Apríl bol v Európe vysoko teplotne nadpriemerný

Pretrvávajúce južné prúdenie a nezvyčajné rozpoloženie tlakových útvarov zabezpečili počas aprílu prílev teplého vzduchu do mnohých oblastí Európy. Stabilné počasie sa odzrkadlilo aj na teplotách, ktoré sa počas celého mesiaca držali nad dlhodobým priemerom.

Najteplejšie bolo v oblasti strednej Európy a na Balkáne, vrátane nášho územia. Teploty tu boli v priemere až o 5 až 6 °C vyššie ako je dlhodobý priemer. Celkovo bolo v Európe oproti dlhodobému priemeru teplejšie o 4,742 °C, v Británii takmer o 1 °C a na východe Európy o niečo viac ako 1 °C. Na detailnejšie informácie z nášho územia si ešte budeme musieť počkať, tohtoročný apríl bol však pravdepodobne najteplejším aprílom v histórii pozorovaní na Slovensku.