Bleskové povodne v Licate

- Licata
Novinka

Rekordné zrážky boli zaznamenané v jednej z najsuchších oblastí Talianska. V meste Licata spadne priemerne 400 milimetrov za rok, no uplynulé dni vyzerali úplne inak. V noci z piatka na sobotu totiž v oblasti napršalo až 150 mm vody, čo tvorí tri osminy ročného úhrnu zrážok. Tamojší obyvatelia ani pôda nie sú na takéto množstvo vody zvyknutí. Ulice ostali zaplavené a mnoho riek sa vylialo z koryta.