Bleskové záplavy v Jordánsku

- Akaba - P.M.
Novinka

Jordánske mesto Akaba zasiahli prívalové povodne. Problémy spôsobila predovšetkým nedostatočne vyčistená kanalizácia a tak sa najmä v podchodoch a v nižšie položených miestach hromadila voda.