Búrkové mračná nad Zadarom

- Zadar - P.M.
Novinka

Nad chorvátskym Zadarom mohli pozorovať takéto masívne búrkové mračná.