Ďalšia tromba na Slovensku

- Poluvsie
Novinka

Ďalšie tromba sa počas dnešného dňa vyskytla v oblasti Rajca. Takto vyzerala pri pohľade z Puluvsia, pri Rajeckých Tepliciach.

img
foto: Michal Brodnan
img
foto: Michal Brodnan
img
foto: Michal Brodnan