Irma vytláča vodu

Novinka

Hurikán Irma vďaka mohutnému vetru vytláča masu vody z mora do mesta: